Bài 27 : Héc-ta

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 5 bài 27 : Héc-ta với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

 Áp dụng cách đổi: 1ha = 1hm2 ; 1km= 100hm= 100ha ;  1ha = 10 000m2


Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đúng ghi Đ, Sai ghi S :

a) \(54km^2 < 540 ha\)

b) \(71ha > 80 000m^2\)          

c) \(\displaystyle 5{m^2}\,8d{m^2} = 5{8 \over {10}}{m^2}\)

Phương pháp giải:

Đổi về cùng một đơn vị đo rồi so sánh. 

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: \(54km^2= 5400ha\). Mà \(5400ha > 540ha\). 

    Do đó:\(54km^2 > 540ha\).

 Ghi S

b) \(71ha = 710 000m^2\). Mà: \(710 000m^2 > 80000m^2\).

   Do đó: \(71ha\)  \(> 80 000m^2\)

   Ghi Đ

c)  \(5m^2 8dm^2  = 5m^2 + 8dm^2 = 5\dfrac{8}{100} m^2\)

   Do đó \(\displaystyle 5{m^2}\,8d{m^2} = 5{8 \over {10}}{m^2}\) là sai.

   Ghi S.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Diện tích của Hồ Tây là 440ha, diện tích của hồ Ba Bể là 670ha. Hỏi diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải:

Để tìm số mét vuông diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây ta lấy diện tích hồ Ba Bể trừ đi diện tích hồ Tây, sau đó đổi số đo sang đơn vị đo là mét vuông. Lưu ý rằng ta có : 1ha = 10 000m2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây là:

                670 – 440 = 230 (ha)

                230ha = 2 300 000 m2

                               Đáp số: 2 300 000m2.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

A. 3ha                                                          B. 30ha

C. 300ha                                                      D. 3000ha

Phương pháp giải:

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Đổi số đo diện tích sang đơn vị đo là ha, lưu ý ta có 1ha = 10 000m2.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật là:

                    300 × 100 = 30 000 m2

                     30 000 m2 = 3ha 

Chọn A.

Loigiaihay.com

 • Bài 28 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 VBT toán 5 bài 28 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 29 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 VBT toán 5 bài 29 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 30 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 VBT toán 5 bài 30 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 31 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 5 bài 31 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 26 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 5 bài 26 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close