Bài 105 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 23, 24 VBT toán 5 bài 105 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

Viết số đo thích hợp vào ô trống : 

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

+) Hình hộp chữ nhật (1) :

Chu vi mặt đáy của hình (1) là :

(8 + 5) × 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh của hình (1) là :

26 × 4 = 104 (dm2)

Diện tích một mặt đáy của hình (1) là:

8 × 5 = 40 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình (1) là :

104 + 40 × 2 = 184 (dm2)

+) Hình hộp chữ nhật (2) :

Chu vi mặt đáy của hình (2) là :

(1,2 + 0,8) × 2 = 4 (m)

Diện tích xung quanh của hình (2) là :

4 × 0,5 = 2 (m2)

Diện tích đáy của hình (2) là :

1,2 × 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích toàn phần của hình (2) là :

2 + 0,96 × 2 = 3,92 (m2)

Vậy ta có bảng kết quả như sau : 

Video hướng dẫn giải

Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn).

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là tổng của diện tích xung quanh của thùng tôn và diện tích đáy của thùng tôn. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,2m

Chiều rộng: 0,8m

Chiều cao: 9dm

Diện tích tôn để làm thùng: ? m2

Bài giải

Đổi : 9dm = 0,9m

Chu vi mặt đáy thùng tôn là :

(1,2 + 0,8) × 2 = 4 (m)

 Diện tích xung quanh của thùng tôn là :

4 × 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy của thùng tôn là :

1,2 × 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích tôn để làm thùng là :

3,6 + 0,96 = 4,56 (m2)

                         Đáp số : 4,56m2.

Video hướng dẫn giải

Viết “bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” thích hợp vào chỗ chấm :

a) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật …………………………

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật ……………………………

Phương pháp giải:

- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

Hình a)

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

(1,5 + 0,8) × 2 = 4,6 (m)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

4,6 × 1 = 4,6 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

1,5 × 0,8 = 1,2 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

4,6 + 1,2 × 2 = 7 (m2)

Hình b)

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

(0,8 + 1) × 2 = 3,6 (m)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

3,6 × 1,5 = 5,4 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

0,8 × 1 = 0,8 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

5,4 + 2 × 0,8 = 7 (m2)

Vậy ta có kết quả như sau : 

a) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close