Bài 67 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 5 bài 67 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

Tính :

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ chứa phép nhân và phép chia ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta tính phép nhân, phép chia trước, tính phép cộng và phép trừ sau.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

Lời giải chi tiết:

Video hướng dẫn giải

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng \( \displaystyle {3 \over 5}\) chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó. 

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng = chiều dài × \(\dfrac{3}{5}\).

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 26 m

Chiều rộng: \( \displaystyle {3 \over 5}\) chiều dài

Chu vi: ? m

Diện tích:? m2

Bài giải

Chiều rộng của mảnh vườn là :

                   26 \( \displaystyle  \times {3 \over 5} \)= 15,6 (m) 

Chu vi mảnh vườn là:

                   (26 + 15,6) × 2 = 83,2 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

                   26 × 15,6 = 405, 6 (m2)

                             Đáp số: Chu vi : 83,2m ;

                                   Diện tích : 405,6m2.

Video hướng dẫn giải

Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39km; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Số ki-lô-mét ô tô chạy được trong 3 giờ đầu = số ki-lô-mét chạy được được trong 1 giờ đầu × 3.

- Số ki-lô-mét ô tô chạy được trong 5 giờ sau = số ki-lô-mét chạy được được trong 1 giờ sau × 5.

- Tính tổng số giờ ô tô đã đi.

- Tính tổng số ki-lô-mét ô tô đã đi được.

- Số ki-lô-mét trung bình mỗi giờ ô tô đi được = tổng số ki-lô-mét ô tô đã đi : tổng số giờ. 

Lời giải chi tiết:

Trong 3 giờ đầu ô tô chạy được số ki-lô-mét là :

                       39 × 3 = 117 (km)

 Trong 5 giờ sau ô tô chạy được số ki-lô-mét là :

                       35 × 5 = 175 (km)

Thời gian ô tô chạy là :

                       3 + 5 = 8 (giờ)

Trong 8 giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là :

                      117 + 175 = 292 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được số ki-lô-mét là :

                      292 : 8 = 36,5 (km)

                                    Đáp số: 36,5km.

Video hướng dẫn giải

Tính bằng hai cách : 

Phương pháp giải:

Cách 1 : Biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân thì ta thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Cách 2 : Áp dụng công thức : \(a : c + b : c = (a + b) : c.\)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close