Bài 112 : Mét khối

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 VBT toán 5 bài 112 : Mét khối với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số đo hoặc chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 

Mười tám mét khối

18m3

 

302m3

 

2005m3

 

\(\displaystyle {3 \over {10}}{m^3}\) 

 

0,308m3

Năm trăm mét khối

 

Tám nghìn không trăm hai mươi mét khối

 

Mười hai phần trăm mét khối

 

Không phẩy bảy mươi mét khối

 

 

Phương pháp giải:

Đọc (hoặc viết) số đo thể tích trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo thể tích sau. 

Lời giải chi tiết:

Mười tám mét khối

18m3

Ba trăm linh hai mét khối

302m3

Hai nghìn không trăm linh năm mét khối

2005m3

Ba phần mười mét khối

\(\displaystyle{3 \over {10}}{m^3}\) 

Không phẩy ba trăm linh tám mét khối

0,308m

Năm trăm mét khối

500m3

Tám nghìn không trăm hai mươi mét khối

8020m3

Mười hai phần trăm mét khối

\(\displaystyle {{12} \over {100}}{m^3}\) 

Không phẩy bảy mươi mét khối

0,70m3

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối :

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối :

Phương pháp giải:

- 1m3 = 1000dm3, do đó để đổi một số từ đơn vị mét khối sang đơn vị đề-xi-mét khối, ta chỉ việc nhân số đó với 1000.

- 1dm3 = 1000cm3, do đó để đổi một số từ đơn vị đề-xi-mét khối sang đơn vị xăng-ti-mét khối, ta chỉ việc nhân số đó với 1000.

- 1m3 = 1 000 000cm3, do đó để đổi một số từ đơn vị mét khối sang đơn vị xăng-ti-mét khối, ta chỉ việc nhân số đó với 1 000 000.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Số 0,305m3 đọc là :

Phương pháp giải:

- Đọc số đo thể tích trước rồi đọc tên đơn vị đo thể tích sau. 

- Để đọc số thập phân ta đọc phần nguyên trước, sau đó đọc "phẩy" rồi đọc tới phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

Lưu ý: 0,305 = \(\dfrac{305}{1000}\), tuy nhiên khi đọc số 0,305m3 ta phải đọc là không phẩy ba trăm linh năm mét khối.

Loigiaihay.com

 • Bài 113 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 33, 34 VBT toán 5 bài 113 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 114 : Thể tích hình hộp chữ nhật

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 34, 35 VBT toán 5 bài 114 : Thể tích hình hộp chữ nhật với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 115 : Thể tích hình lập phương

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 5 bài 115 : Thể tích hình lập phương với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 116 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài 116 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 117 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài 117 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close