Bài 82 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 5 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết thành số thập phân : 

\(\eqalign{
& 1{1 \over 2} = .......\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2{3 \over 5} = ....... \cr 
& 3{1 \over 4} = .......\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4{7 \over {25}} = ...... \cr} \)

Phương pháp giải:

Viết hỗn số đã cho dưới dạng hỗn số có phần phân số là phân số thập phân, sau đó viết dưới dạng hỗn số. 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 1{1 \over 2} =1{5 \over 10} =1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\displaystyle2{3 \over 5} =2{6 \over 10}=2,6\)
\(\displaystyle  3{1 \over 4} =3{25\over 100}= 3,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\displaystyle4{7 \over {25}} =4{28 \over 100}= 4,28 \)

Bài 2

 Tìm \(x\) : 

             \(x \times 1,2 - 3,45 = 4,68\)

Phương pháp giải:

- \(x \times 1,2\) ở vị trí số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Tìm \(x\) ở vị trí thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

 \(\eqalign{
& x \times 1,2 - 3,45 = 4,68 \cr 
& x \times 1,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = 4,68 + 3,45 \cr 
& x \times 1,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = 8,13 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = 8,13:1,2 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \;\,= 6,775 \cr} \)

Bài 3

Một cửa hàng có 600 bộ quần áo đồng phục học sinh. Lần thứ nhất người ta bán được 40% số bộ quần áo đó, lần thứ hai bán được 55% số bộ quần áo còn lại. Hỏi cả 2 lần, cửa hàng bán được bao nhiêu bộ quần áo ?

Phương pháp giải:

- Tìm số bộ quần áo bán lần thứ nhất ta lấy tổng số bộ quần áo ban đầu chia cho 100 rồi nhân với 40.

- Tìm số bộ quần áo còn lại sau khi bán lần thứ nhất ta lấy tổng số bộ quần áo ban đầu trừ đi .

- Tìm số bộ quần áo bán lần thứ hai ta lấy số bộ quần áo còn lại sau khi bán lần thứ nhất chia cho 100 rồi nhân với 55.

- Tìm tổng số bộ quần áo đã bán trong hai lần = số bộ quần áo bán lần thứ nhất + số bộ quần áo bán lần thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có: 600 bộ quần áo

Lần thứ nhất: 40% số bộ quần áo

Lần thứ hai: 55% số bộ quần áo còn lại

Cả hai lần: .... bộ quần áo?

Bài giải

Lần thứ nhất cửa hàng bán được số bộ quần áo là :

\(600 : 100 \times 40 = 240\) (bộ quần áo)

Sau lần bán thứ nhất cửa hàng còn lại số bộ quần áo là :

\(600 - 240 = 360\) (bộ quần áo)

Lần thứ hai cửa hàng bán được số bộ quần áo là :

\(360 : 100 \times 55 = 198\) (bộ quần áo)

Cả 2 lần, cửa hàng bán được số bộ quần áo là :

\(240 + 198  = 438\) (bộ quần áo)

                         Đáp số: \(438\) bộ quần áo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close