Bài 52 : Trừ hai số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài 52 : Trừ hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính :      

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên. 

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

\(84,5 – 21,7\)                          \(9,28 – 3,645\)                          \(57 – 4,25\)

Phương pháp giải:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một thùng đựng 17,65\(l\) dầu. Người ta lấy thùng ra 3,5\(l\), sau đó lại lấy ra 2,75\(l\) nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính số dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5\(l\) = số dầu ban đầu – 3,5\(l\).

- Tính số dầu còn lại trong thùng = số dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5\(l\) – 2,75\(l\).

Cách 2 :

- Tính tổng số dầu đã lấy ra : 3,5\(l\) + 2,75\(l\). 

- Tính số dầu còn lại trong thùng =  số dầu ban đầu – tổng số dầu đã lấy ra. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Số lít dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5\(l\) là :

17,65 – 3,5 = 14,15 (lít) 

Số lít dầu còn lại trong thùng là :

14,15 – 2,75 = 11,40 (lít) = 11,4\(l\)

                                   Đáp số: 11,4\(l\).

Cách 2:

Số lít dầu lấy ra tất cả là :

3,5 + 2,75 = 6,25 (lít)

Số lít dầu còn lại trong thùng là :

17,65 – 6,25 = 11,40 (lít) = 11,4 (lít) 

                                   Đáp số: 11,4\(l\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close