Bài 9 : Hỗn số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11 VBT toán 5 bài 9 : Hỗn số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

Viết (theo mẫu)     

a) 

        

  \( \displaystyle \displaystyle 1{1 \over 4}\)

  Đọc : Một và một phần tư

b) 

    ............................................................ 

c)  

  

................................................................

d)

 

..................................................................

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để viết hỗn số thích hợp với mỗi hình.

- Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.

Lời giải chi tiết:

a) Viết: \( \displaystyle 1{1 \over 4}\) ;       Đọc : Một và một phần tư.

b)  Viết: \( \displaystyle 3{1 \over 6}\) ;      Đọc: Ba và một phần sáu.

c) Viết: \( \displaystyle 2{3 \over 4}\) ;       Đọc: Hai và ba phần tư.

d) Viết: \( \displaystyle 4{5 \over 8}\) ;    Đọc: Bốn và năm phần tám.

Video hướng dẫn giải

 Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số : 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để viết hỗn số thích hợp với mỗi vạch của tia số.

- Khi viết hỗn số ta viết phần nguyên rồi viết phần phân số.

Lời giải chi tiết:

Video hướng dẫn giải

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 

Giải thích vì sao: \( \displaystyle 3{1 \over 4} = {{13} \over 4}\;?\) 

Ta có: \( \displaystyle 3{1 \over 4} = 3 + {1 \over 4} = ..................\)

Phương pháp giải:

Viết \( \displaystyle 3\) dưới dạng phân số có mẫu số là \( \displaystyle 1\), sau đó thực hiện phép cộng hai phân số như thường.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\( \displaystyle 3{1 \over 4} = 3 + {1 \over 4} = {{12} \over { 4}} + {1 \over 4} = {{13} \over 4}\).

Loigiaihay.com

 • bài 10 : Hỗn số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12 VBT toán 5 bài 10 : Hỗn số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 11 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 13, 14 VBT toán 5 bài 11 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 14, 15 VBT toán 5 bài 12 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài 13 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài 14 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close