Bài 42 : Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 52, 53 VBT toán 5 bài 42 : Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 3 tấn 218kg = ..... tấn                           

b) 4 tấn 6kg = ..... tấn

c) 17 tấn 605kg = ..... tấn                         

d) 10 tấn 15kg = ..... tấn

Phương pháp giải:

3 tấn 218kg = 3\( \dfrac {218}{1000}\) tấn = 3,218 tấn.

Các câu khác ta làm tương tự.

Lời giải chi tiết:

a) 3 tấn 218kg = 3 \( \dfrac {218}{1000}\) tấn = 3,218 tấn

b) 4 tấn 6kg = 4 \( \dfrac {6}{1000}\) tấn = 4,006 tấn

c) 17 tấn 605kg = 17 \( \dfrac {605}{1000}\) tấn = 17,605 tấn

d) 10 tấn 15kg = 10 \( \dfrac {15}{1000}\) tấn = 10,015 tấn

Bài 2

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8kg 532g = ..... kg                                 

b) 27kg 59g = ..... kg

c) 20kg 6g = ..... kg                                   

d) 372g = ........  kg

Phương pháp giải:

8kg 532g = 8 \(\dfrac {532}{1000}\)kg = 8,532kg.

Các câu khác ta làm tương tự.

Lời giải chi tiết:

a) 8kg 532g = 8\(\dfrac {532}{1000}\)kg = 8,532kg

b) 27kg 59g = 27\(\dfrac {59}{1000}\)kg = 27,059kg

c) 20kg 6g = 20\(\dfrac {6}{1000}\)kg = 20,006kg 

d) 372g = \(\dfrac {372}{1000}\)kg = 0,372kg

Bài 3

 Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo khối lượng để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 43 : Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 5 bài 43 : Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 44 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 VBT toán 5 bài 44 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 45 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT toán 5 bài 45 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 46 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 VBT toán 5 bài 46 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 47 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 59, 60 VBT toán 5 bài 47 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close