Bài 28 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 VBT toán 5 bài 28 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích : 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>; <; =)\) :

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m và chiều rộng bằng \( \displaystyle {1 \over 2}\) chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng = chiều dài × \( \displaystyle {1 \over 2}\).

- Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

- Đổi số đo diện tích vừa tìm được sang đơn vị đo là hec-ta, lưu ý ta có : 1ha = 10000m2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Khi rừng hình chữ nhật có:

Chiều dài: 3000m

Chiều rộng: \( \displaystyle {1 \over 2}\) chiều dài

Diện tích: ...m2 , .... ha?

Bài giải

Chiều rộng của khu rừng là:

                 3000 \(\displaystyle   \times \,{1 \over 2} \) = 1500 (m)

Diện tích khu rừng đó là:

                 3000 × 1500 = 4 500 000 (m2)

                 4 500 000 m2 = 450 ha

                    Đáp số: 4 500 000m2; 450ha.

Bài 4

Người ta dùng gạch men để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Hỏi cần bao nhiêu tiền mua gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gạch men là 90 000 đồng (Diện tích phần gạch vữa không đáng kể)

Phương pháp giải:

- Tính diện tích nền của căn phòng = chiều dài \(\times\) chiều rộng

- Số tiền mua gạch để lát căn phòng = giá tiền \(1m^2\) gạch men \(\times\) diện tích nền căn phòng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Căn phòng hình chữ nhật:

Chiều dài: 8m

Chiều rộng: 6m

1m2 gạch men: 90 000 đồng

Lát nền căn phòng: .... đồng?

Bài giải

Diện tích căn phòng hình chữ nhật là :

                    8 × 6 = 48 (m2)

Số tiền mua gạch để lát kín căn phòng đó là :

               90 000 × 48 = 4 320 000 (đồng) 

                           Đáp số: 4 320 000 đồng.

Loigiaihay.com

 • Bài 29 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 VBT toán 5 bài 29 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 30 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 VBT toán 5 bài 30 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 31 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 5 bài 31 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 27 : Héc-ta

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 5 bài 27 : Héc-ta với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 26 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 5 bài 26 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close