Bài 146 : Ôn tập về đo diện tích

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 5 bài 146 : Ôn tập về đo diện tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

 

 

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Chú ý : Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha).

            1ha = ……………………… m2

b) Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm :

    Trong bảng đơn vị đo diện tích :

   - Đơn vị lớn gấp …… lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

   - Đơn vị bé bằng …… đơn vị lớn hơn tiếp liền.

 

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết đã học về các đơn vị đo diện tích để hoàn thành bảng đã cho. 

 

Lời giải chi tiết:

a)

Chú ý : Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

                1ha = 10 000m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích :

- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 

- Đơn vị bé bằng \(\displaystyle {1 \over {100}}\)  đơn vị lớn hơn tiếp liền.

 

Bài 2

 

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 

Phương pháp giải:

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

- Đơn vị gấp \(100\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 

- Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{100}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.  

 

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 

 

Viết thành các số đo diện tích có đơn vị là héc-ta :

 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi:    \(1km^2 = 100ha\)  ;    \(1ha = 10\; 000m^2\).  

 

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

 

 

 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi:  \(1dm^2=\dfrac{1}{100}m^2=0,01m^2\).   

 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 

 • Bài 147 : Ôn tập về đo thể tích

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 85, 86 VBT toán 5 bài 147 : Ôn tập về đo thể tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhấtToán 5 tập 2. 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

 • Bài 148 : Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 VBT toán 5 bài 148 : Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 149 : Ôn tập về đo thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 87, 88, 89 VBT toán 5 bài 149 : Ôn tập về đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 150 : Phép cộng

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 5 bài 150 : Phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 151 : Phép trừ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài 151 : Phép trừ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close