Bài 83 : Giới thiệu máy tính bỏ túi

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 102 VBT toán 5 bài 83 : Giới thiệu máy tính bỏ túi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi :  

Phương pháp giải:

*) Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã hoc.

*) Để tính 127,84 + 824,46 ta lần lượt ấn các phím sau : 

1  2  7  .  8  4  +  8  2  4  . 4  6 =

 Trên màn hình xuất hiện kết quả 952,3.

Để thức hiện các phép tính trừ, nhân, chia ta làm tương tự. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm :

\( \displaystyle a)\,{7 \over {16}} = \,....\,\,\,\,\,\,\,\)            \( \displaystyle b)\,{{27} \over {45}} = ......\,\,\,\,\,\,\)             \( \displaystyle c)\,{{123} \over {80}} = .......\)

Phương pháp giải:

Để đổi phân số \(\dfrac{7}{16}\) thành tỉ số phần trăm ta làm như sau :

- Lần lượt ấn các phím : 7 : 16 = 

- Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.4375.

- Máy đã tính :  7 : 16 = 0,4375

  Vậy: \(\dfrac{7}{16}\) = 7 : 16 = 0,4375 = 43,75%.

Các câu khác làm tương tự.

Lời giải chi tiết:

Sử dụng máy tính bỏ túi ta có kết quả như sau : 

\( \displaystyle a)\,{7 \over {16}} = \,43,75\%\) ;                   \( \displaystyle b)\,{{27} \over {45}} = 60\%\) ;                 \( \displaystyle c)\,{{123} \over {80}} = 153,75\%\) 

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Hãy ấn lần lượt các phím sau : 

a) Kết quả thu được là: ............................

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức .........

Phương pháp giải:

- Dùng máy tính bỏ túi bấm lần lượt các phím để tìm kết quả của phép tính đó.

- Quan sát thứ tự ấn các phím trên máy tính để tìm biểu thức phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Kết quả thu được là : \(9,35\). 

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức: \(3 × 6 : 1,6 – 1,9\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close