Bài 90 : Hình thang

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3 VBT toán 5 bài 90 : Hình thang với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối mỗi hình với tên gọi tương ứng :

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ và dựa vào đặc điểm của các hình để nối mỗi hình với tên gọi tương ứng của nó. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Cho các hình sau :

Hãy viết "có" hoặc "không" thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Cho các hình: 

Số hình M cần thiết để ghép được hình N là :

A. 3                           B. 4                              C. 5                             D. 6

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm số hình M cần thiết để ghép được hình N.

Lời giải chi tiết:

Ta cần 4 hình M để ghép thành hình N như sau :

Chọn B.

Bài 4

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được :

Phương pháp giải:

Vẽ các hình dựa vào tính chất: hình thang có một cặp cạnh đối diện song song ; hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối diện song song và có 4 góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:

Lưu ý: có nhiều cách vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình đã cho để được hình thang, học sinh tùy chọn cách phù hợp.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chương 3 : Hình học tập 2
list
close
Gửi bài Gửi bài