Bài 78 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài 78 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 

  12% của 345kg là

12 × 345 : .....= .....

  67% của 0,89ha là

 ............................

  0,3% của 45km là

 ............................

 

Phương pháp giải:

Để tìm a% của số B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy a nhân với B rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

  12% của 345kg là

12 × 345 : 100 = 41,4 (kg)

  67% của 0,89ha là

67 × 0,89 : 100 = 0,5963 (ha)

  0,3% của 45km là

0,3 × 45 : 100 = 0,135 (km)

Bài 2

Một cửa hàng bán 240kg gạo, trong đó có 85% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải:

- Tìm số gạo tẻ bán được ta lấy tổng số gạo đã bán chia cho 100 rồi nhân với 85.

- Tím số gạo nếp bán được = tổng số gạo đã bán – số gạo tẻ bán được. 

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là :

240 : 100 × 85 = 204 (kg)

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo nếp là :

240 – 204 = 36 (kg)

                 Đáp số: 36kg.

Bài 3

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 15m. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích mảnh đất = chiều dài × chiều rộng.

- Tính diện tích phần đất làm nhà ta có thể lấy diện tích mảnh đất chia cho 100 rồi nhân với 25 hoặc lấy diện tích mảnh đất nhân với 25 rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

24 × 15 = 360 (m2)

Diện tích phần đất làm nhà :

360 : 100 × 25 = 90 (m2)

               Đáp số: 90m2.

Bài 4

Viết tiếp vào chỗ chấm : 

a) 4% của 2500kg là: .....................

b) 10% của 1200\(l\) là: .................

c) 25% của 4000m2 là: ...................

Phương pháp giải:

Để tìm a% của số B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy a nhân với B rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có).  

Lời giải chi tiết:

a) 4% của 2500kg là:           2500 : 100 × 4 = 100 (kg)     

b) 10% của 1200\(l\) là:           1200 : 100 × 10  = 120 (\(l\))     

c) 25% của 4000m2 là:        4000 : 100 × 25 = 1000 (m2)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài