Bài 70 : Chia một số thập phân cho một số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang VBT toán 5 bài 70 : Chia một số thập phân cho một số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(28,5 : 2,5\)                             \(8,5 : 0,034\)                         \(29,5 : 2,36\)

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Biết rằng \(3,5l\) dầu cân nặng \(2,66kg\). Hỏi \(5l\) dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của \(1\) lít dầu \(=\) cân nặng của \(3,5\) lít dầu \(: 4,5\).

- Tính cân nặng của \(5\) lít dầu \(=\) cân nặng của \(1\) lít dầu \(\times \,5\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(3,5l\) dầu:  \(2,66kg\)

\(5l\) dầu:      ....\(kg\)?

\(1l\) dầu nặng số ki-lô-gam là: 

            \(2,66 : 3,5 = 0,76 \;(kg)\)

\(5l\) dầu nặng số ki-lô-gam là:

            \(0,76 \times 5 = 3,8 \;(kg)\)

                                  Đáp số: \(3,8kg.\)

Bài 3

May mỗi bộ quần áo hết \(3,8m\) vải. Hỏi có \(250m\) vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia:  \(250 : 3,8\). Thương chính số bộ quần áo may được còn số dư là số vải còn thừa. 

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \(250 : 3,8 = 65\) dư \(3\)

Vậy có \(250m\) vải thì may được nhiều nhất \(65\) bộ quần áo còn thừa \(3m\) vải.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài