Bài 22 : Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài 22 : Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng để đổi các số đo : 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

 Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng để đổi các số đo : 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>; < ; =)\) : 

Phương pháp giải:

 Đối các số đo khối lượng về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Người ta thu hoạch ở ba thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1000kg dưa chuột, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bằng \(\displaystyle {1 \over 2}\) số dưa chuột của thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam dưa chuột ?

Phương pháp giải:

- Đổi 2 tấn = 2000kg.

- Tính số dưa thu hoạch của thửa ruộng thứ hai = số dưa thu hoạch của thửa ruộng thứ nhất : 2.

- Số dưa thu hoạch trong hai thửa ruộng đầu = số dưa thu hoạch thửa ruộng thứ nhất + số dưa thu hoạch thửa ruộng thứ hai.

- Số dưa thu hoạch thửa ruộng thứ ba = tổng số dưa thu hoạch trong ba thửa ruộng - số dưa thu hoạch trong hai thửa ruộng đầu.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 tấn = 2000kg

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki-lô-gam dưa chuột là :

                       1000 : 2 = 500 (kg)

Tổng sản lượng dưa chuột thu hoạch được của thửa ruộng thứ nhất và thứ hai là :

                       1000 + 500 = 1500 (kg)

Thửa ruộng thứ ba thu hoạch được số ki-lô-gam dưa chuột là :

                       2000 – 1500 = 500 (kg)

                                          Đáp số: 500kg.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài