Bài 161 : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 106, 107 VBT toán 5 bài 161 : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 3,8m. Người ta quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,6m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

Phương pháp giải:

- Diện tích trần = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích 4 bức tường (diện tích xung quanh) = chu vi đáy × chiều cao. 

- Diện tích cần quét vôi = diện tích 4 bức tường (diện tích xung quanh) + diện tích trần – diện tích các cửa.

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh căn phòng là :

(6 + 4,5) × 2 × 3,8 = 79,8 (m2)

Diện tích trần nhà là :

6 × 4,5 = 27 (m2)

Diện tích cần quét vôi là :

79,8 + 27 – 8,6 = 98,2 (m2)

                           Đáp số : 98,2m2.

Bài 2

Một cái hộp hình lập phương (không có lắp) cạnh 15cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu sơn tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh;

- Vì thùng không có nắp nên diện tích cần sơn bằng 5 lần một mặt.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích cái hộp hình lập phương là :

15 × 15 × 15 = 3375 (cm3)

b) Vì thùng không có nắp và chỉ sơn các mặt ngoài nên diện tích cần sơn bằng 5 lần một mặt.

Diện tích cần sơn là :

15 × 15 × 5 = 1125 (cm2)

                      Đáp số : a)  3375cm3 ; 

                                 b) 1125cm2.

Bài 3

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là : chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước, người ta gánh nước đổ vào bể, mỗi gánh được 30\(l\) nước. Hỏi phải đổ vào bao nhiêu gánh nước bể mới đầy ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Đổi số đo thể tích vừa tìm được sang đơn vị lít, lưu ý ta có : 1m3 = 1000dm3 = 1000 lít.

- Tính số gánh nước cần  đổ vào bể = thể tích bể : thể tích nước mỗi gánh nước.

Lời giải chi tiết:

Thể tích bể nước là :

1,5 × 1 × 0,8 = 1,2 (m3)

1,2m3 = 1200dm3 = 1200\(l\)

Số gánh nước cần đổ đẻ bể đầy nước là : 

1200 : 30 = 40 (gánh).

                           Đáp số : 40 gánh nước.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chương 5 : Ôn tập
list
close
Gửi bài Gửi bài