Bài 135 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống : 

Phương pháp giải:

Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. 

                        \(t =s:v\)

Lời giải chi tiết:

+) Ô trống thứ nhất :

     Thời gian cần tìm là  :

                    t = s : v = 165 : 60 = 2,75 giờ

+) Ô trống thứ hai :

     Thời gian cần tìm là :

                     t = 11,25 : 4,5 = 2,5 giờ

+) Ô trống thứ ba :

     Thời gian cần tìm là :

                     t = 144,75 : 38,6 = 3,75 giờ

+) Ô trống thứ tư :

    Thời gian cần tìm là :

                     t = 32 : 12,8 = 2,5 giờ

Ta có bảng kết quả như sau :

Bài 2

Một ca nô đi với vận tốc 24 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu phút ca nô đi được quãng đường 9km ? (Vận tốc dòng nước không đáng kể)

Phương pháp giải:

- Tìm thời gian ca nô đi hết quãng đường đó ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Đổi số đo thời gian vừa tìm được sang đơn vị đo là phút. 

Lời giải chi tiết:

Thời gian để ca nô đi được quãng đường 9km là :

9 : 24 = 0,375 (giờ)

0,375 giờ = 22,5 phút

                            Đáp số : 22,5 phút.

Bài 3

Bác Ba đi xe máy từ quê ra thành phố với vận tốc 40 km/giờ và đến thành phố sau 3 giờ. Hỏi nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50 km/giờ thì sau mấy giờ sẽ đến thành phố đó ?

Phương pháp giải:

- Tìm quãng đường từ quê đến thành phố ta lấy vận tốc xe máy nhân với thời gian.

- Muốn tính thời gian đi từ quê đến thành phố nếu bác Ba đi bằng ô tô ta lấy quãng đường chia cho vận tốc của ô tô.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ quê đến thành phố là :

40 ⨯ 3 = 120 (km)

Nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50 km/giờ thì bác sẽ đến thành phố sau số giờ là :

120 : 50 = 2,4 giờ

                         Đáp số : 2,4 giờ.

Bài 4

Một người đi xe đạp đi quãng đường 18,3km hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy thì người đó đi quãng đường 30,5km hết bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải:

- Tìm vận tốc của người đi xe đạp ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

- Tìm thời gian để đi hết quãng đường 30,5km ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. 

Lời giải chi tiết:

Vận tốc người đó đi bằng xe đạp là :

18,3 : 1,5 = 12,2 (km/giờ)

Thời gian người đó đi hết quãng đường 30,5km là :

30,5 : 12,2 = 2,5 (giờ)

                    Đáp số : 2,5 giờ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài