Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Ghi dấu X vào ô trống đặt dưới hình trụ. Tô màu hình trụ đó.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định hình trụ trong các hình đã cho, sau đó tô màu hình trụ đó. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Ghi dấu X vào ô trống đặt dưới hình cầu. Tô màu hình cầu đó.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định hình cầu trong các hình đã cho, sau đó tô màu hình cầu đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Trong mỗi hình vẽ đồ vật sau, hãy tô màu vào phần có dạng hình trụ, dạng hình cầu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định hình trụ và hình cầu trong các hình đã cho, sau đó tô màu các hình đó. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Chương 3 : Hình học tập 2
Quảng cáo
list
close
Gửi bài