Viết đoạn văn nhận xét về cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản Thủy tiên tháng Một

Văn bản được triển khai ý tưởng theo quan hệ nhân quả và theo các tầng bậc khác nhau của chuỗi vấn đề đưuọc nói tới, trong đó, chủ yếu là quan hệ nhân quả

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Văn bản được triển khai ý tưởng theo quan hệ nhân quả và theo các tầng bậc khác nhau của chuỗi vấn đề đưuọc nói tới, trong đó, chủ yếu là quan hệ nhân quả. Cách triển khai ý tưởng của tác giả có tính sáng tạo và hấp dẫn. Từ một hiện tượng của đời sống quan sát được, người viết đã đi đến khái quát vấn đề và đưa ra các số liệu để chứng minh. Từ nguyên nhân của hiện tượng nóng lên một cách bất thường của Trái Đất, tác giả đã chỉ ra những hậu quả mà con người và thế giới tự nhiên chịu tác động. Các vấn đề đưa ra đều được giải thích rõ ràng. Các thông tin, dẫn chứng xác thực, thời sự, đa dạng và khá toàn diện (chỉ ra sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với tất cả các vùng lãnh thổ có tính chất đại diện). Cách trích dẫn tài liệu tham khảo và sử dụng cước chú cũng thể hiện tính khoa học, mạch lạc. Các số liệu được dẫn ra rất xác đáng và giàu tính thuyết phục.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close