Viết bản tường trình về việc mất tiền trong lớp lớp 7

Phía trên cùng văn bản ghi quốc hiệu và tiêu ngữ (chính giữa dòng). Tiếp đó, ghi địa điểm và thời gian viết tường trình (góc bên phải). Tên văn bản tường trình ghi chính giữa.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

+ Phía trên cùng văn bản ghi quốc hiệu và tiêu ngữ (chính giữa dòng).

+ Tiếp đó, ghi địa điểm và thời gian viết tường trình (góc bên phải).

+ Tên văn bản tường trình ghi chính giữa. Dòng trên ghi ba chữ BẢN TƯỜNG TRÌNH (chữ in hoa), dòng dưới ghi: Về việc mất tiền trong lớp.

+ Dưới tên văn bản, ghi tên người hoặc cơ quan nhận bản tường trình sau cụm từ Kính gửi. 

+ Nêu thông tin về người viết tường trình (họ và tên; chức danh; chức vụ; đơn vị học tập, công tác;...), có thể bắt đầu bằng cụm từ Tôi tên là... hoặc Tôi là...

+ Ghi nội dung chính: thuật lại vụ việc với đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, những người có liên quan, nguyên nhân, diễn biến, hậu quả, người chịu trách nhiệm.

+ Ghi lời cam đoan về sự khách quan, trung thực của nội dung tường trình cùng lời hứa hoặc đề nghị đối với người (cơ quan) xử lí vụ việc.

+ Sau cùng, người viết tường trình kí và ghi đầy đủ họ, tên.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất tiền trong lớp

Kính gửi: Thầy giáo Lê Thái Bảo - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A trường Trung học cơ sở Thái Hà

Em tên là: Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Thái Hà

Em xin phép tường trình về một sự việc đã xảy ra như sau:

Chiều hôm nay, khi thủ quỹ bắt đầu thu tiền quỹ lớp Tháng 12 để tổ chức các hoạt động cuối năm theo thông báo, thì em phát hiện ra 500.000 VNĐ mà mình mang theo trong balo đã bị mất. Số tiền này em đã xin mẹ từ tối hôm qua, cất cẩn thận vào trong ví, để chuẩn bị nộp cho thủ quỹ.

Từ lúc đến lớp, em luôn để ví trong balo, dựng ở lưng ghế ngồi, chưa hề lấy ra một lần nào. Em cũng đã kiểm tra nhiều lần ở các nơi có thể để tiền, nhưng chắc chắn rằng không hề có. Do đó, em cho rằng đây là một vụ việc lấy trộm tiền đã xảy ra ngay trong lớp học.

Em xin cam đoan những điều mình viết trong bản tường trình là đúng sự thật. Rất mong các thầy cô giáo giúp em tìm lại số tiền đã bị mất.

Em xin chân thành cảm ơn

Người viết tường trình

Anh

Nguyễn Ngọc Anh

Bài siêu ngắn Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 1 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất tiền trong lớp

Kính gửi: Cô Tạ Thị Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong.

Tên em là Hoàng Mai Anh, học sinh lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong.

Em viết bản tường trình này để tường trình về việc việc mất tiền trong lớp vào sáng nay. Em tự nhận thức về trách nhiệm về việc này. Lý do của việc mất tiền trong lớp là do em đã chủ quan để tiền trên bàn và đi ra chơi. Sau khi quay về bàn thì em không tìm thấy số tiền 1 triệu mà em kẹp vào cuốn sách trước đó.

Em xin cam đoan những điều mình viết trong bản tường trình là đúng sự thật. Rất mong các thầy cô giáo giúp em tìm lại số tiền đã mất.

Em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và xem xét của nhà trường.

Người viết tường trình

Mai Anh

Hoàng Mai Anh

Bài siêu ngắn Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất tiền trong lớp

Kính gửi: Cô Vũ Hoài Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng.

Tên em là Nguyễn Bình An, học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng.

Em viết tường trình này để báo cáo về sự việc mất tiền trong lớp học. Cụ thể:

Sáng nay (ngày 25/3/2024) em có mang tới lớp 1 triệu đồng để nộp tiền đồng phục. Tuy nhiên sau giờ nghỉ trưa, em không tìm thấy số tiền dù đã cẩn thận cất ở ngăn trong của cặp sách có khoá. Các bạn trong lớp đã cùng em tìm kĩ lại nhưng vẫn không thấy số tiền đó. Do vậy, em viết đơn này để tường trình lại sự việc.

Em xin cam đoan những điều mình viết trong bản tường trình là đúng sự thật. Rất mong các thầy cô giáo giúp em tìm lại số tiền đã mất.

Em xin chân thành cảm ơn

Người viết tường trình

(Kí tên)

Nguyễn Bình An

Bài tham khảo Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lệ Thủy, ngày 21 tháng 2 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất tiền trong lớp 

Kính gửi: Cô Nguyễn Ngọc Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 7C và Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Mỹ Thủy

Em tên là: Phạm Minh Thư, học sinh lớp 7C Trường Trung học cơ sở Mỹ Thủy

Em xin phép tường trình về một sự việc đã xảy ra như sau:

Sáng nay, vào giờ ra chơi sau tiết 3, em đã tiến hành thu tiền quỹ Tháng 12 của cả lớp để chuẩn bị cho hoạt động trang trí lớp đón năm mới 2024. Số tiền em đã thu được tổng là 700.000 VNĐ (mỗi bạn đóng 20.000 VNĐ). Sau khi đếm và kiểm tra số tiền lần cuối, em cho tiền vào một bao phong bì, viết cụ thể số tiền, ngày thu, mục đích dùng vào mặt ngoài và kẹp và sổ thu chi.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ trưa, em phát hiện phong bì đựng tiền đó đã biến mất. Từ khi cất phong bì cho đến lúc đó, em không hề lấy nó ra khỏi cặp một lần nào. Các bạn trong lớp có thể làm chứng cho em về việc này. Vì vậy, em cho rằng đã có ai đó ăn trộm số tiền quỹ vừa thu được.

Em xin cam đoan những điều mình viết trong bản tường trình là đúng sự thật. Rất mong các thầy cô giáo giúp em tìm lại số tiền đã mất, để không ảnh hưởng đến tập thể lớp.

Em xin chân thành cảm ơn

Người viết tường trình

Thư

Phạm Minh Thư

Bài tham khảo Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 25 tháng 2 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất tiền trong lớp

Kính gửi Thầy giáo Hoàng Ngọc Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 8C, trường Trung học cơ sở Nho Quan A.

Em tên là Trần Anh Minh, học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở Nho Quan A.

Em viết tới thầy để tường trình về sự việc đã xảy ra vào sáng nay, ngày 25 tháng 2 năm 2024. Sáng nay, em tiến hành thu quỹ theo thông báo của Đoàn trường. Số tiền em thu được của các bạn là 2 triệu đồng. Em cất số tiền thu được vào phong bì ghi rõ tên em và lớp và kẹp vào sổ đoàn.

Tuy nhiên, sau giờ ra chơi em phát hiện phong bì đã bị mất. Các bạn trong lớp đã cùng em tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vì vậy, em cho rằng có ai đó đã cố tình lấy cắp số tiền.

Em xin cam đoan những điều mình viết trong bản tường trình là đúng sự thật. Rất mong các thầy cô giáo giúp em tìm lại số tiền đã mất, để không ảnh hưởng đến tập thể lớp.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết tường trình

Minh

Trần Anh Minh

Bài tham khảo Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất tiền trong lớp

Kính gửi: Cô giáo Nguyễn Thị Phương Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, trường Trung học cơ sở Chu Văn An

Em tên là Lê Minh Tuấn, học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Chu Văn An.

Em viết tới cô để tường trình về sự việc đã xảy ra vào sáng hôm nay, ngày 26 tháng 1 năm 2024 như sau: 

Sáng nay, em chuẩn bị mọi thứ để đi học như mọi ngày. Mẹ đưa cho em 5 triệu đồng để nộp tiền học và em đã cất phong bì đựng tiền vào cặp. Phía bên ngoài phong bì ghi rõ tên em và số lớp. Tuy nhiên, sau giờ ra chơi phong bì biến mất dù em không hề lấy ra. Các bạn trong lớp cùng em tìm xung quanh nhưng không thấy chiếc phong bì, do đó em cho rằng khả năng đã bị ăn trộm.

Em cam đoan những điều em viết trong tường trình là đúng sự thật. Rất mong các thầy cô giáo giúp em tìm lại số tiền đã mất.

 Em xin chân thành cảm ơn.

Người viết tường trình

Tuấn

Lê Minh Tuấn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close