Viết bản tường trình về việc mất máy tính trong giờ toán lớp 7

Phía trên cùng văn bản ghi quốc hiệu và tiêu ngữ (chính giữa dòng). Tiếp đó, ghi địa điểm và thời gian viết tường trình (góc bên phải). Tên văn bản tường trình ghi chính giữa.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

+ Phía trên cùng văn bản ghi quốc hiệu và tiêu ngữ (chính giữa dòng).

+ Tiếp đó, ghi địa điểm và thời gian viết tường trình (góc bên phải).

+ Tên văn bản tường trình ghi chính giữa. Dòng trên ghi ba chữ BẢN TƯỜNG TRÌNH (chữ in hoa), dòng dưới ghi: Viết bản tường trình về việc mất máy tính trong giờ toán.

+ Dưới tên văn bản, ghi tên người hoặc cơ quan nhận bản tường trình sau cụm từ Kính gửi. 

+ Nêu thông tin về người viết tường trình (họ và tên; chức danh; chức vụ; đơn vị học tập, công tác;...), có thể bắt đầu bằng cụm từ Tôi tên là... hoặc Tôi là...

+ Ghi nội dung chính: thuật lại vụ việc với đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, những người có liên quan, nguyên nhân, diễn biến, hậu quả, người chịu trách nhiệm.

+ Ghi lời cam đoan về sự khách quan, trung thực của nội dung tường trình cùng lời hứa hoặc đề nghị đối với người (cơ quan) xử lí vụ việc.

+ Sau cùng, người viết tường trình kí và ghi đầy đủ họ, tên.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất máy tính trong giờ toán

Kính gửi: Thầy Nguyễn Đức Cường - giáo viên chủ nhiệm lớp 7D trường Trung học cơ sở Nghĩa Đô 

Em tên là: Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 7D trường Trung học cơ sở Nghĩa Đô 

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2024, em viết đơn này nhằm tường trình về việc mất máy tính trong giờ toán tiết hai, ngày 04 tháng 04. Trong giờ học môn Toán, em có để máy tính trên bàn học và ra ngoài đi vệ sinh sau khi xin phép cô Hà - giáo viên bộ môn. Khi vào lớp em kiểm tra lại đồ dùng học tập và không thấy máy tính của mình nữa. Em có hỏi các bạn trong lớp nhưng các bạn đều tập trung làm bài cô giáo giao nên không biết rõ. Vậy em viết bản tường trình này mong thầy cô có thể giúp em tìm lại máy tính để đảm bảo dụng cụ cho quá trình học tập. Em cam đoan những thông tin trong bản tường trình này là đúng sự thật. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Người viết tường trình

Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Bài siêu ngắn Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất máy tính trong giờ toán

Kính gửi: Cô Nguyễn Ngọc Châu - giáo viên chủ nhiệm lớp 7K 

Em tên là: Lê Quỳnh Anh, học sinh lớp 7K Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ

Thứ sáu ngày 29 tháng 03 năm 2024, trong tiết toán thứ 2 của cô Mai Trang, em dùng máy tính để làm bài tập cô giao. Tuy nhiên, khi em về chỗ sau khi lên bảng làm bài tập mẫu cho các bạn thì em phát hiện máy tính đã bị mất. Em có hỏi các bạn xung quanh nhưng các bạn đều không thấy.

Vì vậy em viết bản tường trình này mong thầy cô xem xét có thể giúp em tìm lại chiếc máy tính để đảm bảo cho quá trình học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết tường trình

Anh

Lê Quỳnh Anh

Bài siêu ngắn Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất máy tính trong giờ toán

Kính gửi: Thầy Phạm Nguyên Mạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 7F 

Em tên là: Trần Nguyên Nguyệt An, học sinh lớp 7E trường Trung học cơ sở Phạm Bạch

Ngày 19 tháng 02 năm 2024 em đã mang máy tính mới đến lớp để khoe với các bạn. Tuy nhiên trong giờ toán của cô Loan, khi em để máy tính trên bàn và đi uống nước thì máy tính đã bị mất. Cô giáo và các bạn trong lớp đã cùng em tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy chiếc máy tính đó.

Vì vậy em viết bản tường trình này kính mong nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp để có thể tìm lại chiếc máy tính.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết tường trình

An

Trần Nguyên Nguyệt An

Bài tham khảo Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất máy tính trong giờ toán

Kính gửi: Cô Lê Nguyên Giang - giáo viên bộ môn Ngữ Văn lớp 7C trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành 

Em tên là: Hà Kiến Quốc, học sinh lớp 7C trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành

Em xin phép tường trình về một sự việc đã xảy ra như sau:

Ngày 10 tháng 02 năm 2024 trong tiết học môn toán của cô Hiền em đã được cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Do đó, em đã để máy tính ở trên bàn. Khi quay trở về bàn học thì em phát hiện máy tính đã biến mất. Em cùng Hưng là bạn cùng bàn của em đã tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy chiếc máy tính.

Vậy nên em viết bản tường trình này kính mong được thầy cô xem xét, giúp đỡ tìm kiếm máy tính để em có thể đảm bảo dụng cụ cho quá trình học tập tốt hơn.

Em xin cam đoan những điều mình viết trong bản tường trình là đúng sự thật. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Người viết tường trình

(Kí tên)

Hà Kiến Quốc

Bài tham khảo Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất máy tính trong giờ toán

Kính gửi: Cô Lê Hoàng Minh Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 7G trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát 

Em tên là: Hoàng Trung Đức, học sinh lớp 7G trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát

Em xin tường trình về việc em đã bị mất máy tính trong giờ toán vào tiết thứ 5, ngày 08 tháng 02 năm 2024. Hôm qua trong tiết toán của thầy Long, chúng em được thực hành bài tập luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Thầy có phân nhóm để làm bài tập một cách hiệu quả hơn. Do đó em đã cất máy tính vào ngăn bàn và sang chỗ các bạn để làm bài tập nhóm. Khi gần hết tiết, chúng em được quay trở về bàn để thầy chữa bài. Lúc này, em phát hiện chiếc máy tính em để trong gầm bàn đã biến mất dù các bạn xung quanh em không ai mượn. Vì là tiết cuối nên em không thể nhờ thầy và các bạn tìm kiếm.

Do đó, em viết đơn này kính mong thầy cô và các bạn trong lớp có thể giúp đỡ em tìm kiếm lại chiếc máy tính đã bị mất.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết tường trình

Đức

Hoàng Trung Đức

Bài tham khảo Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất máy tính trong giờ toán

Kính gửi: Cô Trần Bảo Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 7D trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành

Em tên là: Phạm Minh Bảo Linh, học sinh lớp 7D trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành

Vào ngày 02 tháng 03 năm 2024 trong tiết toán em đã bị mất máy tính. Nguyên nhân là do em đã để máy tính trên bàn khi lên bảng làm bài tập. Em đã tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy chiếc máy tính đó.

Vậy nên em viết đơn này kính mong thầy cô giúp đỡ em tìm lại chiếc máy tính. Em xin cam đoan những điều mình viết trong bản tường trình là đúng sự thật. 

Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết tường trình

Linh

Phạm Minh Bảo Linh

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close