Tiết 8 - Tuần 27 trang 46

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

Quảng cáo

Đề bài

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy kể về một anh hùng dân tộc với các nội dung chính sau:

- Vị anh hùng đó là ai ?

- Công lao của vị anh hùng với nhân dân, đất nước (Chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước,...)

- Câu chuyện tiêu biểu liên quan tới vị anh hùng dân tộc. 

- Tình cảm của em với người đó.

Lời giải chi tiết

    Mạc Thị Bưởi sinh năm 1927 tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Cô là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là một chiến sĩ du kích, một cán bộ cơ sở hoạt động ở địa phương. Với lòng căm thù sâu sắc thực dân xâm lược và giai cấp phong kiến, cô kiên trì xây dựng cơ sở, vận động và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống giặc trong những năm 1946-1947, tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Mạc Thị Bưởi hi sinh khi mới 24 tuổi xuân. Nhân dân địa phương và tất cả đồng đội vô cùng thương tiếc. Tấm gương của Mạc Thị Bưởi đã thúc giục tất cả mọi người dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù để trả thù cho cô và cho đồng bào đã bị giặc giết hại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài