Chính tả - Tuần 33 Trang 65

1 Đọc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống:

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

Phương pháp giải:

Em đọc rõ ràng và lưu ý cách viết tên nước ngoài: viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ.

Lời giải chi tiết:

Viết lại tên 5 nước Đông Nam Á: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, ln-đô-nê-xi-a, Lào.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

cây ...ào,

...ào nấu,

lịch ...ử,

đối ...ử

b) o hoặc ô

chín m..ˌ..ng,

mơ m..ˌ..ng,

hoạt đ..ˌ..ng,

ứ đ..ˌ..ng

Lời giải chi tiết:

a)  s hoặc x

cây sào,

xào nấu,

lịch sử,

đối x

b) o hoặc ô

chín mng,

mơ mng,

hoạt đng,

ứ đng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close