Chính tả - Tuần 7 trang 31

1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền en hoặc oen vào chỗ trống:

-   nhanh nh...

-   sắt h... gỉ

-   nh... ̉ miệng cười

-    h...` nhát

Lời giải chi tiết:

- nhanh nhẹn

- nhoẻn miệng cười

- sắt hoen gỉ

hèn nhát

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây:

a) 

b)

Phương pháp giải:

Gợi ý: Với các tiếng cho sẵn, em hãy tìm các tiếng để ghép vào trước hoặc sau để tạo thành từ có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close