Luyện từ và câu - Tuần 25 Trang 31

1. Đọc khổ thơ sau : Những chị lúa phất phơ bím tóc Những cậu tre bá vai nhau thì thâm đứng học Đàn cò áo trắng Khiêng nắng Qua sông Cô gió chăn mây trên đồng Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc khổ thơ sau :

   Những chị lúa phất phơ bím tóc

   Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học

   Đàn cò áo trắng

   Khiêng nắng

   Qua sông

   Cô gió chăn mây trên đồng

   Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

 a) Trả lời câu hỏi trong bảng:

Tên các sự vật,

con vật ?

Các sự vật, con vật

được gọi bằng gì ?

Các sự vật, con vật được tả bằng

những từ ngữ nào ?

 

…………………

……………………..

…………………………………………..

…………………

……………………..

…………………………………………..

…………………

……………………..

…………………………………………..

…………………

……………………..

…………………………………………..

…………………

……………………..

…………………………………………..

……………….

…………………….

…………………………………………..

b) Cách gọi và tả sự vật, con vật có gì hay ? Đánh dấu x vào □ trước những câu trả lời thích hợp.

□ Thể hiện được tình cảm thân thiết của tác giả với sự vật, con vật.

□ Làm cho sự vật, con vật trở nên sinh động, gần gũi, đáng yêu.

□ Làm cho các sự vật và con vật trở nên khác nhau.

□ Làm cho bài thơ có vần, khác với bài văn xuôi.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ đoạn thơ và chú ý các sự vật được nhân hóa.

Lời giải chi tiết:

a) Trả lời câu hỏi trong bảng :

Tên các sự vật, con vật ?

Các sự vật, con vật

được gọi bằng gì ?

Các sự vật, con vật được tả bằng

những từ ngữ nào ?

lúa

chị (lúa)

phất phơ bím tóc

tre

cậu (tre)

bá vai nhau thì thầm đứng học

đàn cò

đàn (cò)

áo trắng, khiêng nắng qua sông

gió

cô (gió)

chăn mây trên đồng

    mặt trời

bác (mặt trời)

đạp xe qua ngọn núi

b) Cách gọi và tả sự vật, con vật như vậy:

Thể hiện được tình cảm thân thiết của tác giả với sự vật, con vật.

Làm cho sự vật, con vật trở nên sinh động, gần gũi, đáng yêu.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Vì sao ?" :

a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

b) Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất.

c) Chị em Xô-phi đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em chỉ ra bộ phận dùng để giải thích lí do trong câu.

Lời giải chi tiết:

a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

b) Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất.

c) Chị em Xô-phi đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

Câu 3

Dựa vào nội dung bài tập đọc Hội vật, trả lời các câu hỏi sau :

a) Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông ?

b) Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt ?

c) Vì sao ông Cản Ngũ mất đà chúi xuống ?

d) Vì sao Quắm Đen thua ông Cản Ngũ ?

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc lại bài Hội vật (SGK Tiếng Việt 3, tập 2, trang 58) và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a)  Vì muốn xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ nên người tứ xứ đổ về xem vật rất đông.

b)  Keo vật xem chừng chán ngắt vì lúc đầu ông Cản Ngũ có vẻ lớ ngớ, chậm chạp.

c)  Ông Cản Ngũ mất đà chúi xuống vì trước đó ông bước hụt chân.

d)  Vì thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ nên Quắm Đen đã thua ông Cản Ngũ.

Quảng cáo
close