Luyện từ và câu - Tuần 23 Trang 22

(1) Đọc bài thơ : Đồng hồ báo thức Bác kim giò thận trọng Nhích từng li, tùng li Anh kim phút làm lì Đi từng bước, từng bước.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Đọc bài thơ :

Đồng hồ báo thức

   Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

        Đi từng bước, từng bước.

 

      Bé kim giây tinh nghịch

       Chạy vút lên trước hàng

 Ba kim cùng tới đích

            Rung một hồi chuông vang.

a) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi trong bảng sau :

Những vật nào được nhân hoá ?

Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào ?

Những vật ấy được gọi bằng gì?

Những vật ấy được tả bằng

những từ ngữ nào ?

M : Kim giờ

bác

thận trọng nhích từng li, từng li

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

…………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ, chú ý các sự vật được nhân hóa trong bài. Từ đó chỉ ra được hình ảnh mà em thích nhất và giải thích.

Lời giải chi tiết:

 

Những vật nào được nhân hoá ?

Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào ?

Những vật ấy được gọi bằng gì?

Những vật ấy được tả bằng

những từ ngữ nào ?

M : Kim giờ

bác

thận trọng nhích từng li, từng li

Kim phút

anh

lầm lì, đi từng bước, từng bước.

Kim giây

tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.

Ba kim

 

cùng tới đích, rung một hồi chuông vang.

 b) Em thích hình ảnh ba chiếc kim cùng tới đích một lúc, bởi vì tuy mỗi chiếc kim có mỗi tính cách khác nhau nhưng cả ba đều có trách nhiệm hoàn thành công việc chung.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Dựa vào bài thơ trên, viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau :

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào ?

Bác kim giờ …………………

 b) Anh kim phút đi như thế nào ?

Anh kim phút ………

c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào ?

Bé kim giây ……………………

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em chú ý tới hoạt động của mỗi chiếc kim trong bài thơ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a)  Bác kim giờ nhích về phía trước một cách thận trọng.

b)  Anh kim phút đi từng bước, từng bước lầm lì.

c)  Bé kim giây tinh nghịch chạy vút lên trước hàng thật nhanh.

Câu 3

Viết câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

Câu

Câu hỏi

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

M : Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ?

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

……………………

……………………

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

……………………

……………………

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

……………………

……………………

Phương pháp giải:

Gợi ý: Bộ phận in đậm chỉ đặc điểm của sự vật trong câu, vỉ vậy em hãy dùng mẫu câu Như thế nào? để hỏi cho bộ phận đó.

Lời giải chi tiết:

Câu

 Câu hỏi  

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ?

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

 Ê-đi-xơn làm việc thế nào ?

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

 Hai chị em nhìn chú Lý thế nào ?

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

 Tiếng nhạc nổi lên ra sao ?

Loigiaihay.com

  • Chính tả - Tuần 23 Trang 24

    Giải bài tập Chính tả - Tuần 23 Trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

  • Tập làm văn - Tuần 23 Trang 25

    Gợi ý : Bộ phim đó tên là gì ? Đó là phim hoạt hình, phim tài liệu hay phim truyện ? Đó là phim Việt Nam hay phim nước ngoài? Phim có những nhân vật nào (người, con vật, cây cối hay đồ vật) ? Em thích nhân vật nào ? Hãy kể một hành động của nhân vật ấy.

  • Chính tả - Tuần 23 Trang 21

    (1) Điền vào chỗ trống : a) / hoặc n …ao động, hỗn….áo, béo….. úc… ích, …. úc đó

Quảng cáo
close