Chính tả - Tuần 12 trang 62

1. Tìm và viết vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng : ....

- Làm cho người khỏi bệnh : ....

- Cùng nghĩa với nhìn : .....

b) Từ chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau :

- Mang vật nặng trên vai : .....

- Có cảm giác cần uống nước : .....

- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp : .....

Lời giải chi tiết:

a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng : chuối

- Làm cho người khỏi bệnh : chữa

- Cùng nghĩa với nhìn : trông

b) Từ chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau :

- Mang vật nặng trên vai : vác

- Có cảm giác cần uống nước : khát

- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp : thác

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Cảnh đẹp non sông :

a)  Bắt đầu bằng ch :.........................

     Bắt đầu bằng tr ...........................

b)  Có vần ươc .................................

     Có vần iêc :.................................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc lại bài Cảnh đẹp non sông, SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 97 (từ Đường vô xứ Nghệ... đến hết) và thực hiện yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a)  Bắt đầu bằng ch : chảy, chia

     Bắt đầu bằng tr : tranh, trùng, trong

b)  Có vần ươc : nước

     Có vần iêc : biếc

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close