Chính tả - Tuần 29 Trang 52

Giải bài tập Chính tả - Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

Điền vào chỗ trống s hoặc :

Giảm 20 cân

    Một người to béo kể với bạn :

- Tôi muốn gầy đi, bác ...ĩ khuyên là mỗi ...áng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng ...ung quanh thị ...ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra ...ao ? Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi ...út mất 20 cân.

Lời giải chi tiết:

   Một người to béo kể với bạn :

- Tôi muốn gầy đi, bác sĩ khuyên là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra sao ? Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

Điền vào chỗ trống in hoặc inh :

Xếp thứ ba

     Chinh khoe với Tín :

- Bạn Vinh lớp m..ˋ… là một vận động viên điền k... Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Câu có t... không ?

     Tín hỏi :

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s... tham gia thôi.

Lời giải chi tiết:

     Chinh khoe với Tín :

- Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không ?

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close