Chính tả - Tuần 34 Trang 70

1 Nhớ lại và viết tên một số nước Đông Nam Á

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhớ lại và viết tên một số nước Đông Nam Á

Phương pháp giải:

Em nhớ lại tên một số nước Đông Nam Á (gồm 11 nước) và lưu ý cách viết tên một số nước: viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ.

Lời giải chi tiết:

Tên một số nước Đông Nam Á là: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

Câu 2

a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.

           Lưng đằng ...ước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.

                Là ………....

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậmGiải câu đố.

Một ông cầm hai cây sào

Đuôi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

               Là ……………

Lời giải chi tiết:

a)

              Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.

 cái chân

b) 

   Một ông cầm hai cây sào

    Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

 Là động tác cầm đũa và cơm vào miệng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close