Luyện từ và câu - Tuần 15 trang 75

1. Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết.

Lời giải chi tiết:

Tày, Nùng, Thái, Ê-đê, Hmông, Dao, Chăm, Ba-na, Tà-ôi, Vân, Kiều, Khơ-mú, Kơ-ho, Xtiêng,...

Câu 2

Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống :

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng .....

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên ..... để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ..... để ở.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc ....

(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc kĩ các câu và chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm.

Câu 3

Quan sát từng cặp sự vật dưới đây rồi viết vào chỗ trống những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh :

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy quan sát các cặp sự vật và tìm ra điểm giống nhau để viết câu so sánh. (Em sử dụng các từ ngữ so sánh: như, giống như, hơn, chẳng bằng, kém,...)

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Viết những từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống :

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như ........, như ........

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như ........

c) Ở thành phố có nhiểu toà nhà cao như ........

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy tìm từ ngữ so sánh thích hợp với mỗi hình ảnh trong câu.

Lời giải chi tiết:

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra.

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như bôi mỡ.

c) Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như núi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close