Luyện từ và câu - Tuần 19 Trang 2

1. Độc hai khổ thơ dưới dây và trả lời câu hỏi ở dưới

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc hai khổ thơ dưới dây và trả lời câu hỏi ở dưới.

Mặt trời gác núi

 Bóng tối lan dần,

       Anh Đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác.

 

Theo làn gió mát

Đóm đi rất êm,

 Đi suốt một đêm

   Lo cho người ngủ.

Con đom đóm được gọi bằng gì ?

Tính nết của đom đóm được tả bằng từ ngữ nào ?

Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào ?

 

……………………

 


……………………

 

……………………

……………………

……………………

 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ 2 khổ thơ và tìm:

- Từ ngữ để gọi đom đóm (khổ 1)

- Từ ngữ tả tính nết của đom đóm (khổ 1)

- Từ ngữ tả hoạt động của đom đóm.

Lời giải chi tiết:

Con đom đóm được gọi bằng gì ?

Tính nết của Đom Đóm được tả bằng những từ ngữ nào ?

Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào ?

Anh Đóm

chuyên cần

lên đèn đi gác, đi rất êm lo cho người ngủ.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (Tiếng Việt 3, tập một, trang 143). Tìm những con vật khác ngoài đom đóm được gọi và tả như người (nhân hoá), điền thông tin vào bảng sau :

Tên các con vật

Các con vật được gọi bằng gì ?

Các con vật được tả bằng những từ ngữ nào?


……………………

 


……………………

 

……………………

……………………

……………………

 


……………………

 


……………………

……………………

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ và tìm thêm các con vật khác được nhân hóa ở trong bài.

Lời giải chi tiết:

Tên các con vật

Các con vật được gọi bằng

Các con vật được tả bằng những từ ngữ

Cò Bợ

Chị

 

 Ru con:

Ru hỡi! Ru hời!

  Hỡi bé tôi ơi.

  Ngủ cho ngon giấc"

Vạc

Thím

Lặng lẽ mò tôm

Câu 3

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong mỗi câu văn dưới đây :

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

b) Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác.

c) Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I.

Phương pháp giải:

Em hãy tìm bộ phận chỉ thời gian trong câu.

Lời giải chi tiết:

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

b) Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác.

c) Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I.

Câu 4

Trả lời câu hỏi :

  a)  Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào ?

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

  b) Khi nào học ki II kết thúc ?

 

……………………………………………………

……………………………………………………

 

  c) Tháng mấy các em được nghỉ hè ?

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

Lời giải chi tiết:

a) Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào ?

Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nghỉ Tết xong.

b) Khi nào học kì II kết thúc ?

Học kì II kết thúc vào cuối tháng 5.

c) Tháng mấy các em được nghỉ hè ?

Tháng sáu chúng em được nghỉ hè.

Quảng cáo
close