Luyện từ và câu - Tuần 34 Trang 71

1 Thiên nhiên đem lại cho con người những gì ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thiên nhiên đem lại cho con người những gì ?

a) Trên mặt đất

Mcây cối, biển cả,…………………

b) Trong lòng đất        

Mmỏ than, mỏ dầu,…………………

 

Lời giải chi tiết:

 a) Trên mặt đất

ao hồ, sông, suối, núi đồi, thác, rừng, chim thú, ...

 b) Trong lòng đất 

mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ nhôm, mỏ khí đốt, mỏ thiếc,...

Câu 2

Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm ?

Con nguời xây dựng nhà cửa, lâu đài.

Lời giải chi tiết:

Để làm thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm:

- Con người đã xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc như cung điện, lâu đài, nhà cửa, phố phường, tượng đài, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, công viên.

- Con người đang bảo vệ thú hoang dã, trồng cây, bảo vệ biển, bảo vệ rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm,...

Câu 3

a) Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào □ thích hợp :

Trái đất và mt tri

Tuấn lên bảy tuổi  em rất hay hỏi  một lần □ em hỏi bố :

- Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không, bố ?

- Đúng đấy  con ạ! - Bố Tuấn đáp.

- Thế ban đêm không có mặt trời thì sao ?

b) Chép lại bài văn trên cho đúng chính tả :

Phương pháp giải:

Em hãy đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng để điền dấu chấm và dấu phẩy vào vị trí thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 

Trái Đất và Mặt Trời

     Tuấn lên bảy tuổi. Em rất hay hỏi. Một lầnem hỏi bố :

- Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không, bố ?

- Đúng đấy, con ạ ! - Bố Tuấn đáp.

- Thế ban đêm không có mặt trời thì sao ?

b) Em chú ý khi chép lại bài văn: sau dấu chấm phải viết hoa.

Quảng cáo
close