Chính tả - Tuần 15 trang 77

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi:

- khung c... ̉,        c...  ̃ ngựa,        s... ̉ ấm

- mát r...,              g... ̉ thư,          t...´ cây

Lời giải chi tiết:

- khung cửi,       cưỡi ngựa,       sưởi ấm

- mát rượi,         gửi thư,           tưới cây

Câu 2

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :

a)

b)

Phương pháp giải:

Gợi ý: Từ mỗi tiếng cho sẵn, em hãy điền thêm tiếng vào trước hoặc sau để tạo thành từ có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close