Luyện từ và câu - Tuần 12 trang 60

1. Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.

Con mẹ đẹp sao

   Những hòn tơ nhỏ

   Chạy như lăn tròn

   Trên sân, trên cỏ.

a) Những từ nào là từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên ?

b) Hoạt động (chạy) của các chú gà con được miêu tả bằng cách nào ?

Lời giải chi tiết:

a) Những từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên: chạy, lăn

b) Hoạt động (chạy) của các chú gà con được miêu tả bằng cách: so sánh những chú gà giống như những hòn tơ nhỏ chạy lăn tròn trên sân.

Câu 2

Đọc các đoạn trích và ghi vào bảng ở dưới tên hoạt động được so sánh với nhau :

a) Con trâu đen lông mượt

    Cái sừng nó vênh vênh

    Nó cao lớn lênh khênh

    Chân đi như đập đất.

b) Cau cao, cao mãi

    Tàu vươn giữa trời

    Như tay ai vẫy

    Hứng làn mưa rơi.

c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.

Con vật, sự vật

Hoạt động

Từ so sánh

Hoạt động

a)................

 ................

 ................

 ................

b)................

 ................

 ................

 ................

c)................

 ................

 ................

 ................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc kĩ các đoạn trích, chú ý tìm các hoạt động của con vật, sự vật được so sánh với nhau và điền và bảng.

Lời giải chi tiết:

Con vật, sự vật

Hoạt động

Từ so sánh

Hoạt động

a) Con trâu

đi

như

đập đất

b) Tàu cau

vươn

như

tay vẫy

c) Xuồng con

húc húc

như

đòi bú tí

Câu 3

Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu : 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ các ý ở mỗi cột và nối thành câu hoàn chỉnh.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Chọn từ ngữ thích hợp (té nước vào mặt, hất tung mọi vật trên mặt đất, dạo khúc nhạc vui) điền vào chỗ trống để tạo câu văn có ý so sánh :

a) Ve kêu ra rà như...............................

b) Mưa rơi xối xả như.............................

c) Gió thổi ào ào như..............................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em chú ý các từ miêu tả âm thanh ở mỗi câu và chọn từ thích hợp trong ngoặc để tạo thành ý so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) Ve kêu ra rả như dạo khúc nhạc vui.

b) Mưa rơi xối xả như té nước vào mặt.

c) Gió thổi ào ào như hất tung mọi vật trên mặt đất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close