Luyện từ và câu - Tuần 13 trang 66

1. Xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại cho đúng :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại cho đúng :

bố / ba, mẹ / má, anh cả / anh hai,

quả / trái, hoa / bông,

dứa / thơm / khóm, sắn / mì, ngan / vịt xiêm 

Từ dùng ở miền Bắc

Từ dùng ở miền Nam

 .........................

 .........................

Lời giải chi tiết:

Các từ đó được phân loại như sau:

Từ dùng ở miền Bắc

Từ dùng ở miền Nam

bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan

ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, mì, vịt xiêm

 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điền từ thế hoặc nó, gì, tôi, à vào chỗ trống bên cạnh từ cùng nghĩa in đậm :

                          Gan chi (...) gan rứa (...), mẹ nờ (...)?

              Mẹ rằng : Cứu nước, mình chờ chi (...) ai ?

   Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

           Tàu bay hắn (...) bắn sớm trưa

         Thì tui (...) cứ việc nắng mưa đưa đò.

Lời giải chi tiết:

Các từ thích hợp để điền vào chỗ trống là:

               Gan chi (gì) gan rứa (thế), mẹ nờ (à) ?

Mẹ rằng : Cứu nước, mình chờ chi (gì) ai ?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

       Tàu bay hắn (nó) bắn sớm trưa

 Thì tui (tôi) cứ việc nắng mưa đưa đò.

Câu 3

Điền dấu câu thích hợp vào ...

Cá heo ở vùng biển Trường Sa

     Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên : “Cá heo ... “ Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : “A ... Cá heo nhảy múa đẹp quá ...” Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà, vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét. Có lẽ va vào sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai tay, nói nựng :

- Có đau không, chú mình ... Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé ...

     Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước, cả đàn cá quay ngang lại phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu còn thiếu dấu và xác định:

- Câu bày tỏ cảm xúc: điền dấu chấm than.

- Câu hỏi: điền dấu chấm hỏi.

Lời giải chi tiết:

     Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên : “Cá heo !“ Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : “A! Cá heo nhảy múa đẹp quá!” Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà, vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét. Có lẽ va vào sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai tay, nói nựng :

- Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé !

     Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước, cả đàn cá quay ngang lại phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close