Tiết 5 - Tuần 18 trang 94

1. Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Từ những bài tập đọc đã tìm được trong chủ điểm Anh em một nhà, em hãy kể tên các nhân vật trong đó.

Lời giải chi tiết:

Các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà:

- Người liên lạc nhỏ: Đức Thanh, Kim Đồng

- Một trường tiểu học vùng cao: Sùng Tờ Dìn

- Nhà bố ở: Páo.

Câu 2

Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ...... tháng ...... năm ......

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện...........................................

Em tên là: .....................................................

Sinh ngày: ............. Nam (nữ) :......................

Nơi ở: ...........................................................

Học sinh lớp: ............. Trường :.......................

Em đã được cấp thẻ đọc sách số: .....................

(hoặc : ngày ...... tháng ...... năm ......).

Em bị mất thẻ vì :...........................................

Em làm đơn này đề nghị Thư viện ....................

Em xin cảm ơn.

Người làm đơn

........................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em điền đầy đủ và chính xác thông tin vào mỗi chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2019

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành

Em tên là : Phạm Minh Hiếu

Sinh ngày : 12 / 17 / 2011           Nam (nữ) : Nam

Nơi ở : 14 Lê Văn Sĩ, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Học sinh lớp : 3A5         Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành

Em được cấp thẻ đọc sách số : 280

Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp lại thẻ đọc sách cho em.

Lí do : thẻ đọc sách của em đã bị mất.

Em xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

Phạm Minh Hiếu

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close