Chính tả - Tuần 7 trang 29

(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu đố:

a) tr hoặc ch 

        Mình ...òn, mũi nhọn

        ...ẳng phải bò, ...âu

        Uống nước ao sâu

        Lên cày ruộng cạn    

- Là cái: ........

b) iên hoặc iêng

Trên trời có g...´ nước trong

Con k...´ chẳng lọt, con ong chẳng vào.

- Là quả: ........

Lời giải chi tiết:

a)

        Mình tròn, mũi nhọn

        Chẳng phải bò, trâu

        Uống nước ao sâu

        Lên cày ruộng cạn.

- Là cái : bút mực

b)

Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

 - Là quả : dừa

Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

 ............... 

2

 ...............

 ............... 

3

  ...............

 ............... 

4

  ...............

 ............... 

5

th

 ............... 

6

 ............... 

tê e-rờ

7

u

 ............... 

8

  ...............

 ............... 

9

  ...............

 ............... 

10

x

 ............... 

11

  ...............

i dài

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy nhớ lại bảng chữ và tên chữ, sau đó điền vào chỗ trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự

 Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e-rờ

3

s

ét-sì

4

t

5

th

tê hát

6

tr

tê e-rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

10

x

ích-xì

11

y

i dài

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close