Chính tả - Tuần 7 trang 29

(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu đố:

a) tr hoặc ch 

        Mình ...òn, mũi nhọn

        ...ẳng phải bò, ...âu

        Uống nước ao sâu

        Lên cày ruộng cạn    

- Là cái: ........

b) iên hoặc iêng

Trên trời có g...´ nước trong

Con k...´ chẳng lọt, con ong chẳng vào.

- Là quả: ........

Lời giải chi tiết:

a)

        Mình tròn, mũi nhọn

        Chẳng phải bò, trâu

        Uống nước ao sâu

        Lên cày ruộng cạn.

- Là cái : bút mực

b)

Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

 - Là quả : dừa

Câu 2

Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

 ............... 

2

 ...............

 ............... 

3

  ...............

 ............... 

4

  ...............

 ............... 

5

th

 ............... 

6

 ............... 

tê e-rờ

7

u

 ............... 

8

  ...............

 ............... 

9

  ...............

 ............... 

10

x

 ............... 

11

  ...............

i dài

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy nhớ lại bảng chữ và tên chữ, sau đó điền vào chỗ trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự

 Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e-rờ

3

s

ét-sì

4

t

5

th

tê hát

6

tr

tê e-rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

10

x

ích-xì

11

y

i dài

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close