Chính tả - Tuần 12 trang 59

1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :

con s...´                              mặc quần s...´

cần cẩu m...´ hàng kéo         xe rơ-m...´

Lời giải chi tiết:

con sóc                                     mặc quần soóc

cần cẩu móc hàng kéo                xe rơ-moóc

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng :

Lời giải chi tiết:

a)  

Để nguyên - giúp bác nhà nông

Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà.

Thêm sắc từ lúa mà ra

Đố bạn đoán được đó là chữ chi ?

 

Là các chữ :

1. trâu

2. trầu

3. trấu

b) 

Quen gọi là hạt

Chẳng nở thành cây

Nhà cao nhà đẹp

Dùng tôi để xây.   

 

Là hạt : cát

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close