Chính tả - Tuần 13 trang 64

1. Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống :

đường đi khúc kh... ̉

gầy khẳng kh...

kh... ̉ tay

Lời giải chi tiết:

đường đi khúc khuỷu

gầy khẳng khiu

khuỷu tay

Câu 2

Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng :

Lời giải chi tiết:

a)

Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng.

Là con : ruồi

Sông không đến, bến không vào

  Lơ lửng giữa trời làm sao có nước.

Là quả : dừa

Vừa bằng cái nong

       Cả làng đong chẳng hết.

Là cái: giếng

b)

Con gì nhảy nhót leo trèo

Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò.

Là con : khỉ

Trong nhà có bà hay quét.

Là cái: chổi

Tên em không thiếu, chẳng thừa

Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh.

Là quả : đu đủ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close