Tiết 4 - Tuần 35 trang 80

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc bài

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.

Cua càng thổi xôi

Cua Càng đi hội

Cõng nồi trên lưng

Vừa đi vừa thổi

Mùi xôi thơm lừng.        

 

Cái Tép đỏ mắt

Cậu Ốc vặn mình

Chú Tôm lật đật

Bà Sam cồng kềnh.

 

Tép chuyên nhóm lửa 

Bà Sam dựng nhà

Tôm đi chợ cá

Cậu Ốc pha trà.

Hai tay dụi mắt

Tép chép miệng : Xong !

Chú Tôm về chậm

Dắt tay bà Còng. 

 

Hong xôi vừa chín

Nhà đổ mái bằng

Trà pha thơm ngát

 Mời ông Dã Tràng.        

 

Dã Tràng móm mém

(Rụng hai chiếc răng)

Khen xôi nấu dẻo

Có công Cua Càng.

 

Lời giải chi tiết:

Em đọc kĩ bài đọc.

Quảng cáo
decumar

Câu a

Trong bài thơ, mỗi con vật được nhân hoá nhờ những từ ngữ nào ?

Những con vật được nhân hoá

Từ ngữ nhân hoá con vật

Các con vật được gọi bằng

những từ ngữ nào ?

Các con vật được tả bằng

những từ ngữ nào ?

M : Tôm

chú

 lật đật, đi chợ, về chậm, dắt tay

.............

............... ...............

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ, tìm tên những con vật và các từ ngữ dùng để nhân hóa chúng.

Lời giải chi tiết:

Trong bài thơ, mỗi con vật được nhân hóa nhờ những từ ngữ sau:

Những con vật được nhân hóa

Từ ngữ nhân hóa con vật

Các con vật được gọi bằng

những từ ngữ nào?

Các con vật được tả bằng

những từ ngữ nào?

 Cua càng

 

 đi hội, cõng nồi, thổi xôi

 Tép

 cái

 đỏ mắt, nhóm lửa, dụi mắt, chép miệng

 Ốc

 cậu

 vặn mình, pha trà

 Sam

 bà

 dựng nhà

 Còng 

 bà

 

 Tôm

 chú

 đi chợ, lật đật, về chậm, dắt tay bà Còng

 Dã tràng

 ông

 móm mém, rụng răng, khen xôi dẻo

Câu b

Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Em chọn hình ảnh mình thích nhất rồi nói rõ lí do vì sao em thích hình ảnh đó.

Lời giải chi tiết:

Em thích hình ảnh cua càng thổi xôi vì hình ảnh đó thật vui nhộn, ngộ nghĩnh và rất sáng tạo.

Quảng cáo
close