Tiết 7 - Tuần 27 trang 45

A - Đọc thầm : Suối Suối là tiếng hát của rùng Tử cơn mưa bụi ngập ngùng trong mây Tù giọt sương của lá cay Từ trong vách đã mạch đáy tràn ra.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Dựa theo nội dung bài thơ trên, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

Đọc thầm

 Suối

  Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây

Từ giọt sương của lá cây

Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

 

Từ lòng khe hẹp thung xa

Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng

Suối gặp bạn, hoá thành sông

Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời.

 

Em đi cùng suối, suối ơi

Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

Lời giải chi tiết:

Em đọc kĩ bài đọc.

Quảng cáo
decumar

Câu 1

Suối do đâu mà thành ?

□ Do sông tạo thành.

□ Do biển tạo thành.

□ Do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ khổ đầu bài thơ.

Lời giải chi tiết:

Suối do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

Câu 2

Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào ?

Suối gặp bạn, hoá thành sông

Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời.

□ Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.

□ Suối và sông là bạn của nhau.

□ Suối, sông và biển là bạn của nhau.

Phương pháp giải:

Em chú ý đến mối quan hệ giữa suối, sông và biển.

Lời giải chi tiết:

Nhiều suối hợp lại thành sông, nhiều sông hợp lại thành biển.

Câu 3

Trong câu thơ "Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây", sự vật nào được nhân hoá ? 

□  Mây              □ Mưa bụi               □ Bụi

Phương pháp giải:

Em tìm sự vật trong bài được nhân hóa bằng hoạt động của con người "ngập ngừng"

Lời giải chi tiết:

Mưa bụi (ngập ngừng).

Câu 4

Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hoá ?

□ Suối, sông.

□ Sông, biển.

□ Suối, biển.

Phương pháp giải:

Em tìm sự vật trong bài được nhân hóa bằng hoạt động của con người "dang tay, hát, gặp bạn"

Lời giải chi tiết:

Suối, sông (được nhân hoá).

Câu 5

Trong khổ thơ 3, suối được nhân hoá bằng cách nào ?

□ Tả suối bàng những từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động, đặc điểm của người.

□ Nói với suối như nói với người.

□ Bằng cả hai cách trên.

Phương pháp giải:

Em chú ý câu "Em đi cùng suối, suối ơi"

Lời giải chi tiết:

Nói với suối như nói với người.

Loigiaihay.com

 • Tiết 8 - Tuần 27 trang 46

  Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

 • Tiết 6 - Tuần 27 trang 43

  1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội: Hội vật Sự tích lễ hội Chủ Đồng Tử Hội đua voi ởi Tây Nguyên Đi hội chùa Hương Ngày hội ở rừng xanh Rước đèn ông sao

 • Tiết 5 - Tuần 27 trang 43

  1 Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh : Chim gõ kiến…………………… ……………………..vòng quanh Sóng rồi, ……………………..

 • Tiết 4 - Tuần 27 trang 41

  1.Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Nghệ thuật:

 • Tiết 3 - Tuần 27 trang 40

  1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo :

Quảng cáo
close