Tiết 6 - Tuần 9 trang 45

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em quan sát mục lục SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 154.

Lời giải chi tiết:

Tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng là:

-  Trận bóng dưới lòng đường.

-  Lừa và ngựa.

-  Bận.

-  Các em nhỏ và cụ già

-  Tiếng ru.

-  Những chiếc chuông reo.

a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây :

Gợi ý : Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T.

-       Dòng 1 : Cùng nghĩa với thiếu nhi

-       Dòng 2 : Đáp lại câu hỏi của người khác.

-       Dòng 3 : Người làm việc trên tàu thuỷ.

-       Dòng 4 : Tên của một trong Hai Bà Trưng.

-       Dòng 5 : Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ).

-       Dòng 6 : Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối).

-       Dòng 7 : Cùng nghĩa với cộng đồng (tập…).

-       Dòng 8 : Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp.

b) Viết lại từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm.

Trả lời:

Lời giải chi tiết:

a)

b) Từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm là: TRUNG THU

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close