Tiết 5 - Tuần 27 trang 43

1 Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh : Chim gõ kiến…………………… ……………………..vòng quanh Sóng rồi, ……………………..

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh :

               Chim gõ kiến …………

               ………….. vòng quanh

                Sáng rồi, …………

               Nào, đi ……….……        

               ………….. nhạc sáo

               ………… nhạc đàn

               ………… rủ nhau …………

               Khoác ………………

Phương pháp giải:

Em đọc nhẩm lại bài thơ và điền tiếp phần thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

               Chim gõ kiến nổi mõ           

               Gà rừng gọi vòng quanh

               Sáng rồi, đừng ngủ nữa

               Nào, đi hội rừng xanh !

               Tre trúc thổi nhạc sáo

               Khe suối gảy nhạc đàn

               Cây rủ nhau thay áo

               Khoác bao màu tươi non.

Câu 2

Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau :

       Tôi đi qua đình. Trời ... (giét, rét, dét) đậm, rét ... (buốt, buốc). Nhìn thấy cây nêu ... (ngất, ngấc) ngưởng trụi  ... (lá, ná) ... (trước, trướt) sân đình, tôi tính thầm : "A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu !" Nhà ... (lào, nào) khá giả ... (lại, nại) gói bánh ... (chưng, trưng). Nhà tôi thì không ... (biết, biếc) Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày ... (làng, nàng) vào đám. Tôi bấm đốt ... (tay, tai) : mười một hôm nữa.

Phương pháp giải:

Em chú ý các từ đứng trước và sau phần ngoặc đơn để chọn chữ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

     Tôi đi qua đình. Trời rét đậm, rét buốt. Nhìn thấy cây nêu ngất ngưởng trụi  trước sân đình, tôi tính thầm : “A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu !” Nhà nào khá giả lại gói bánh chưng. Nhà tôi thì không biết Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày làng vào đám. Tôi bấm đốt tay: mười một hôm nữa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài