Luyện từ và câu - Tuần 5 trang 21

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ sự so sánh.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ sự so sánh.

Câu

Từ so sánh

a) Bế cháu ông thủ thỉ:

    - Cháu khoẻ hơn ông nhiều!

   Ông là buổi trời chiều

   Cháu là ngày rạng sáng.

 

- hơn

- ......

- ......

b) Ông trăng tròn sáng tỏ

    Soi rõ sân nhà em

    Trăng khuya sáng hơn đèn

     Ơi ông trăng sáng tỏ.

 

c)      Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

         Đêm nay con ngủ giấc tròn

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

 

 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ các câu trên, nhận biết hình ảnh so sánh và các từ ngữ so sánh.

Lời giải chi tiết:

Câu

Từ so sánh

a) Bế cháu ông thủ thỉ:

    - Cháu khoẻ hơn ông nhiều!

    Ông là buổi trời chiều

    Cháu là ngày rạng sáng.

- hơn

- là

- là

b)  Ông trăng tròn sáng tỏ

     Soi rõ sân nhà em

     Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ.

- hơn

c)       Những ngôi sao thức ngoài kia

   Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

          Đêm nay con ngủ giấc tròn

   Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

- chẳng bằng

- là

Quảng cáo
decumar

Câu 2

a) Gạch chân các sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Đêm hè, hoa nở cùng sao

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.

b) Tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh.

(M : tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh)

Viết kết quả vào bảng sau :

Sự vật A

Từ so sánh có thể thêm vào câu chưa có từ so sánh

Sự vật B

a) Quả dừa

như, ......................... 

 ..............

b).............

tựa, ..........................

 ..............

Phương pháp giải:

a: Em hãy đọc kĩ các câu thơ, tìm các sự vật được so sánh với nhau.

b: Em thêm các từ chỉ sự so sánh ngang bằng để hoàn chỉnh câu.

Lời giải chi tiết:

a) Các sự vật được so sánh với nhau là:

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Đêm hè, hoa nở cùng sao

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh.

b) Tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh :

Sự vật A

Từ so sánh có thể thêm vào câu chưa có từ so sánh

Sự vật B

a) Quả dừa

như, giống, là, như là, giống như, tựa

đàn lợn.

b) Tàu dừa

tựa, như, giống, là, như là, giống như

chiếc lược.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close