Chính tả - Tuần 20 Trang 9

Giải bài tập Chính tả - Tuần 20 Trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x

sáng ...uốt,                xao ...uyến

sóng ...ánh,               xanh ...ao

b) uôt hoặc uôc

gầy g..ˌ…,                   chải ch...ˊ

nhem nh...ˊ,                n..ˌ… nà

Lời giải chi tiết:

a) 

 sáng suốt, xao xuyến

 sóng sánh, xanh xao

b)

gầy guộc, chải chuốt

nhem nhuốc, nuột nà

Đặt câu với mỗi từ đã được hoàn chỉnh ở bài tập 1:

a)

Từ

Câu

sáng ...uốt

 

xao ...uyến

 

sóng ...ánh

 

xanh ...ao

 

 b)

        Từ

Câu

gầy g..ˌ ….

 

chải ch...ˊ

 

nhem nh...ˊ

 

n...ˌ. nà

 

Lời giải chi tiết:

a)

Từ

Câu

sáng suốt

Dù tuổi đã cao nhưng ông em vẫn rất sáng suốt.

xao xuyến

Mỗi kì nghỉ hè, lòng em lại xao xuyến nhớ trường, nhớ lớp.

sóng sánh

Ly nước đầy quá, sóng sánh cả ra ngoài.

xanh xao

Mẹ mới ốm dậy nên vẻ mặt rất xanh xao.

 b)

Từ

Câu

 gầy guộc

Bàn tay mẹ gầy guộc vì phải vất vả lo toan cho cả gia đình.

chải chuốt

Trong sở thú, con chim công đang chải chuốt bộ lông rực rỡ của mình.

nhem nhuốc

Bác Bảy làm nghề sửa xe nên áo quần lúc nào cũng nhem nhuốc dầu mỡ.

nuột nà

Làn da mẹ trắng nuột nà.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close