Chính tả - Tuần 30 Trang 56

Giải bài tập Chính tả - Tuần 30 Trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

Câu 1

Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :

Mèo con đi học ban ...ưa

Nón nan không đội, ...ời mưa ào ào

Hiên ...e không ...ịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào "meo meo".

Lời giải chi tiết:

Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội, trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điền vào chỗ trỗng êch hoặc êt :

-      Ai ngày thường mắc lỗi

T...´ đến chắc hơi buồn

  Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng t...´

 

-    Thân dừa bạc ph..´.. tháng năm

    Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Lời giải chi tiết:

-    Ai ngày thường mắc lỗi

Tết đến chắc hơi buồn

      Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết.

 

-    Thân dừa bạc phếch tháng năm

     Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close