Chính tả - Tuần 2 trang 8

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây (chọn làm bài tập 1 hoặc 2) :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây (chọn làm bài tập 1 hoặc 2) :

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em chú ý phân biệt s/x, sau đó tìm các tiếng thích hợp để ghép với các tiếng cho sẵn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em chú ý phân biệt ăn/ăng, sau đó tìm các tiếng thích hợp để ghép với các tiếng cho sẵn.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close