Chính tả - Tuần 26 Trang 35

Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn bài tập 1 hoặc 2 :

Câu 1

Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi

      Hoa …ấy đẹp một cách …ản …ị. Mỗi cánh hoa …ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc …ực …ỡ. Lớp lớp hoa …ấy …ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một lần …ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

Lời giải chi tiết:

     Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

Câu 2

Điền vào chỗ trống ên hoặc ênh

Hội đua thuyền

    Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

    Đến giờ đua, l..ˌ… phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d..ˋ… trên mặt nước lập tức lao l... phía trước. B…. bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công k…. trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr…. mặt nước m…. mông.

Lời giải chi tiết:

    Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

    Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt nước lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công kênh trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước mênh mông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close