Chính tả - Tuần 11 trang 54

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a) (cong, coong)

chuông xe đạp kêu kính ..., vẽ đường ...

b) (xong, xoong)

làm ... việc,                        cái ...

Lời giải chi tiết:

a) chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường cong

b) làm xong việc, cái xoong

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điền từ ngữ theo yêu cầu ở cột A vào chỗ trống ở cột B :

A B
a) Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s. M : sông, ...................
-   Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x. M : xào nấu,................
b) Từ ngữ có tiếng mang vần ươn. M : vườn,....................
-   Từ ngữ có tiếng mang vần ương. M : đường,...................

Lời giải chi tiết:

A B
a) Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s. sông, suối, sữa chua, su su, sắn, sân, …
-   Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x. xào nấu, xấu xí, xinh xắn, xanh tươi, ...
b) Từ ngữ có tiếng mang vần ươn. vườn, lươn, bươn chải, vươn, tàu lượn, ....
-   Từ ngữ có tiếng mang vần ương. đường, tường, hương thơm, lương thực, sương, vương,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close