Chính tả - Tuần 31 Trang 59

Giải bài tập Chính tả - Tuần 31 Trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a) rong, dong hoặc giong

- ... ruổi

- thong ...

- ... chơi

- trống ... cờ mở

- gánh hàng ... 

b) rủ hoặc 

- cười ... rượi

- ... nhau đi chơi

- nói chuyện ... rỉ

- lá ... xuống mặt hồ

Lời giải chi tiết:

a) rongdong hoặc giong

rong ruổi

- thong dong

rong chơi

- trống giong cờ mở

- gánh hàng rong

b) rủ hoặc 

- cười  rượi

rủ nhau đi chơi

- nói chuyện rủ rỉ

- lá rủ xuống mặt hồ

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn 2 từ ngữ mới hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

Lời giải chi tiết:

Sau một ngày rong ruổi đường xa, con ngựa được ung dung đứng gặm cỏ.

Mẹ bảo không được ăn quà vặt ở các gánh hàng rong vì dễ đau bụng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close